Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o znaku OŚA-I.6341.6.2017

Sokółka, dnia 07 marca 2017r.

OŚA-I.6341.6.2017

 I N F O R M A C J A

 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015r. poz. 469 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Burmistrza Sokółki, ul. Plac Kościuszki 1, 16 – 100 Sokółka, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. 3 szt. przepustów pod koroną drogi, przepustów pod zjazdami oraz rowów przydrożnych w ramach rozbudowy drogi gminnej w miejscowości Wierzchłowce. Inwestycja zlokalizowana będzie na działkach o nr geod. 275, 321, 265, 267, 277/1, 280/1, 296, 294 położonych w obrębie miejscowości Geniusze oraz na działkach o nr geod. 68 i 18/1 położonych w obrębie miejscowości Zawistowszczyzna, gm. Sokółka, pow. sokólski, woj. podlaskie.

Podanie do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sokółce, Urzędu Miejskiego w Sokółce oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej powiatu sokólskiego – http://bip.st.sokolka.wrotapodlasia.pl/ i Urzędu Miejskiego w Sokółce – http://bip.um.sokolka.wrotapodlasia.pl/

Metryka strony

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Wiesława Burnos

Data wytworzenia: 2017-03-07

Wprowadzający: Monika Czyżewska

Data modyfikacji: 2017-03-09

Opublikował: Monika Czyżewska

Data publikacji: 2017-03-09

Rejestr zmian