Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o znaku OŚA-I.6341.5.2017

Sokółka, dnia 21 lutego 2017r.

OŚA-I.6341.5.2017

 

I N F O R M A C J A

 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015r. poz. 469 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Polsidian Sp. z o.o. spółka komandytowa, ul. Kozietulskiego 4a lok. 1, 01 – 571 Warszawa, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. wykonanie studni głębinowej, wierconej SW1 zlokalizowanej na działce o nr geod. 286/2 w obrębie miejscowości Korycin, gm. Korycin oraz na szczególne korzystanie z wód, tj. pobór wód podziemnych z dwóch studni głębinowych SW1 i SW2 zlokalizowanych na działkach o nr geod. 286/1 i 286/2 w obrębie miejscowości Korycin, gm. Korycin, pow. sokólski, woj. podlaskie.

 Podanie do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sokółce, Urzędu Gminy w Korycinie oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej powiatu sokólskiego – http://bip.st.sokolka.wrotapodlasia.pl/ i Urzędu Gminy w Korycinie – http://bip.ug.korycin.wrotapodlasia.pl

Metryka strony

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Bakunowicz

Data wytworzenia: 2017-02-21

Wprowadzający: Monika Czyżewska

Data modyfikacji: 2017-02-21

Opublikował: Monika Czyżewska

Data publikacji: 2017-02-21

Rejestr zmian