INFORMACJA o wszczęciu postępowania administracyjnego o znaku OŚA-I.6341.41.2017.UJ

Sokółka, dnia 07 września 2017r.

OŚA-I.6341.41.2017.UJ

 


I N F O R M A C J A

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1121)

podaję do publicznej wiadomości informację

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Henryka Kuźmickiego, zam. Krynki w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie ziemnego zbiornika wodnego małej retencji na działce o nr geod. 59/5 w obrębie miejscowości Pierożki, gm. Szudziałowo, pow. sokólski, woj. podlaskie.

Podanie do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sokółce, Urzędu Gminy w Szudziałowie oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej powiatu sokólskiego – http://bip.st.sokolka.wrotapodlasia.pl/ oraz Urzędu Gminy w Szudziałowie – http://bip.ug.szudzialowo.wrotapodlasia.pl/.

 

 

 

z up. Starosty            

Wiesława Burnos           

Dyrektor Wydziału          

Ochrony Środowiska i Architektury

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Wiesława Burnos

Data wytworzenia: 2017-09-07

Wprowadzający: Krystian Wróblewski

Data modyfikacji: 2017-09-08

Opublikował: Krystian Wróblewski

Data publikacji: 2017-09-08

Rejestr zmian