INFORMACJA o wszczęciu postępowania administracyjnego o znaku OŚA-I.6341.40.2017.EC

Sokółka, dnia 01 września 2017r.

OŚA-I.6341.40.2017.EC

 


I N F O R M A C J A

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1121)

 

podaję do publicznej wiadomości informację

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Krzysztofa Swidzińskiego działającego w imieniu Orange Polska S.A., Aleje Jerozolimskie 160, 02 – 326 Warszawa, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przejście rurociągiem kablowym z kablem światłowodowym przez rzekę Biebrzę (śródlądową drogę wodną) stanowiącą działkę o nr geod. 47/1 w miejscowości Nowy Dwór, gm. Nowy Dwór, pow. sokólski, woj. podlaskie.

Podanie do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sokółce, Urzędu Miejskiego w Suchowoli oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej powiatu sokólskiego – http://bip.st.sokolka.wrotapodlasia.pl/ i Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze – https://ug-nowydwor.pbip.pl/.

z up. Starosty                  

Krzysztof Bakunowicz            

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska  

Wydział Ochrony Środowiska i Architektury

Metryka strony

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Bakunowicz

Data wytworzenia: 2017-09-01

Wprowadzający: Krystian Wróblewski

Data modyfikacji: 2017-12-06

Opublikował: Krystian Wróblewski

Data publikacji: 2017-09-04

Rejestr zmian