INFORMACJA o wszczęciu postępowania administracyjnego o znaku OŚA-I.6341.39.2017.UJ

Sokółka, dnia 05 września 2017r.

OŚA-I.6341.39.2017.UJ

 

 

I N F O R M A C J A

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1121) podaję do publicznej wiadomości informację


o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Państwa Urszuli i Konrada Raczkowskich, zam. Białystok w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie stawu rybnego do hodowli ryb karpiowatych na działce o nr geod. 3 i 4 w obrębie miejscowości Tartak Kuryły, gm. Sokółka, pow. sokólski, woj. podlaskie

Podanie do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sokółce, Urzędu Miejskiego w Sokółce oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej powiatu sokólskiego – http://bip.st.sokolka.wrotapodlasia.pl/ oraz Urzędu Miejskiego w Sokółce – http://bip.um.sokolka.wrotapodlasia.pl/.

 

 

z up. Starosty             

Wiesława Burnos           

Dyrektor Wydziału          

Ochrony Środowiska i Architektury

Metryka strony

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Wiesława Burnos

Data wytworzenia: 2017-09-05

Wprowadzający: Krystian Wróblewski

Data modyfikacji: 2017-09-05

Opublikował: Krystian Wróblewski

Data publikacji: 2017-09-05

Rejestr zmian