Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o znaku OŚA-I.6341.36.2017.UJ

Sokółka, dnia 10 sierpnia 2017r.

OŚA-I.6341.36.2017.UJI N F O R M A C J A

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1121)

podaję do publicznej wiadomości informację

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek PGE Dystrybucja S. A. z siedzibą w Lublinie, Oddział Białystok, ul. Elektryczna 13, 15 – 950 Białystok w imieniu którego działa Pan Piotr Borowski prowadzący działalność pod nazwą BORTECH Piotr Borowski, Igryły 20, 16 – 100 Sokółka w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV w obrębie rzeki Kumiałka stanowiąca działkę o nr geod. 137 w obrębie miejscowości Rudka, gm. Korycin, pow. sokólski, woj. podlaskie.

Podanie do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sokółce, Urzędu Gminy w Korycinie oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej powiatu sokólskiego http://bip.st.sokolka.wrotapodlasia.pl/ i Urzędu Gminy w Korycinie http://bip.ug.korycin.wrotapodlasia.pl/.

z up. Starosty                         

Krzysztof Bakunowicz                  

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska   

Wydział Ochrony Środowiska i Architektury

Metryka strony

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Bakunowicz

Data wytworzenia: 2017-08-10

Wprowadzający: Krystian Wróblewski

Data modyfikacji: 2017-08-11

Opublikował: Krystian Wróblewski

Data publikacji: 2017-08-11

Rejestr zmian