Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o znaku OŚA-I.6341.17.2017

Sokółka, dnia 22 maja 2017r.

OŚA-I.6341.17.2017.EC

I N F O R M A C J A

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015r., poz. 469 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Burmistrza Sokółki, ul. Plac Kościuszki 1, 16 – 100 Sokółka, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

a) wykonanie urządzeń wodnych:

- rowu drogowego otwartego w ciągu drogi wojewódzkiej,

- rowu drogowego krytego pod drogą gminną,

b) szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie wód opadowych do ziemi,

zlokalizowanych na działkach o nr geod. 525 i 1419/1 położonych w obrębie miasta Sokółka, gm. Sokółka, pow. sokólski, woj. podlaskie, w związku z przebudową drogi gminnej Nr 103810B ul. H. Sienkiewicza w Sokółce.

 

Podanie do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sokółce, Urzędu Miejskiego w Sokółce oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej powiatu sokólskiego – http://bip.st.sokolka.wrotapodlasia.pl/ i Urzędu Miejskiego w Sokółce – http://bip.um.sokolka.wrotapodlasia.pl/

Metryka strony

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Wiesława Burnos

Data wytworzenia: 2017-05-22

Wprowadzający: Marcin Słyż

Data modyfikacji: 2017-05-22

Opublikował: Marcin Słyż

Data publikacji: 2017-05-22

Rejestr zmian