Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o znaku OŚA-I.6341.13.2017

Sokółka, dnia 09 maja 2017r.

OŚA-I.6341.13.2017

 

I N F O R M A C J A

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015r. poz. 469, z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Państwa Anny i Tadeusza Kamińskich, zamieszkałych w Sokółce w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie trzech zbiorników wodnych na działce o nr geod. 109 położonej w obrębie miejscowości Kraśniany, gm. Sokółka, pow. sokólski, woj. podlaskie.

Podanie do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sokółce, Urzędu Miejskiego w Sokółce oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej powiatu sokólskiego – http://bip.st.sokolka.wrotapodlasia.pl/ i Urzędu Miejskiego w Sokółce – http://bip.um.sokolka.wrotapodlasia.pl/.

Metryka strony

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Wiesława Burnos

Data wytworzenia: 2017-05-09

Wprowadzający: Monika Czyżewska

Data modyfikacji: 2017-05-10

Opublikował: Monika Czyżewska

Data publikacji: 2017-05-10

Rejestr zmian