Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o znaku OŚA-I.6341.7.2017

Sokółka, 11 stycznia 2017r.

OŚA-I.6341.7.2017

 I N F O R M A C J A

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

             Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015r. poz. 469, z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Pawła Rogalskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Rogas - Stacja Lpg Paweł Rogalski, Ostrówek 1/1, 16 – 150 Suchowola w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. studni chłonnej oraz na szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych do ziemi, zlokalizowanej na działce o nr geod. 40 w obrębie miejscowości Ostrówek, gm. Suchowola, pow. sokólski, woj. podlaskie.

             Podanie do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sokółce, Urzędu Miejskiego w Suchowoli, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej powiatu sokólskiego http://bip.st.sokolka.wrotapodlasia.pl/ oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Suchowoli http://bip.um.suchowola.wrotapodlasia.pl/.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Bakunowicz

Data wytworzenia: 2017-01-11

Wprowadzający: Monika Czyżewska

Data modyfikacji: 2017-01-13

Opublikował: Monika Czyżewska

Data publikacji: 2017-01-13

Rejestr zmian