Historia zmian strony "Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku znak: BI.ZUZ.2.421.275.2018.MC"

  1. Tytuł: Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku znak: BI.ZUZ.2.421.275.2018.MC

    Obowiązywała od 2018-08-28 14:22:44 do teraz

    Zmianę wprowadził: Krystian Wróblewski

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "obwiesczenie.pdf".