Historia zmian strony "Konkurs ofert Nr 4/2018 na świadczenie usługi w postaci obsługi finansowej zadania publicznego „Wspomaganie rozwoju psychoruchowego i emocjonalno- społecznego dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkujących Powiat Sokólski” współfinansowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu pod nazwą „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”- edycja 2018 r."

 1. Tytuł: Konkurs ofert Nr 4/2018 na świadczenie usługi w postaci obsługi finansowej zadania publicznego „Wspomaganie rozwoju psychoruchowego i emocjonalno- społecznego dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkujących Powiat Sokólski” współfinansowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu pod nazwą „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”- edycja 2018 r.

  Obowiązywała od 2018-09-04 14:07:07 do teraz

  Zmianę wprowadził: Marcin Słyż

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "Ogłoszenie_o_wynikach_konkursu.pdf".

 2. Tytuł: Konkurs ofert Nr 4/2018 na świadczenie usługi w postaci obsługi finansowej zadania publicznego „Wspomaganie rozwoju psychoruchowego i emocjonalno- społecznego dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkujących Powiat Sokólski” współfinansowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu pod nazwą „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”- edycja 2018 r.

  Obowiązywała od 2018-08-27 15:03:06 do 2018-09-04 14:07:07

  Zmianę wprowadził: Marcin Słyż

  Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Zmiana treści. Dodanie pliku "Zał. nr 1.doc". Dodanie pliku "Zał. nr 3.doc". Dodanie pliku "Zał. nr 1.pdf". Dodanie pliku "Konkurs_ofer_ogłoszenie.pdf". Dodanie pliku "Zał. Nr 2.doc". Dodanie pliku "Zał. Nr 2.pdf". Dodanie pliku "Zał. nr 3.pdf". Dodanie pliku "Zał. nr 4.doc". Dodanie pliku "Zał. nr 4.pdf".