Historia zmian strony "Konkurs ofert Nr 3/2018 na świadczenie usługi w postaci prowadzenia grupy wsparcia w związku z realizacją zadania publicznego pn. „Wspomaganie rozwoju psychoruchowego i emocjonalno - społecznego dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkujących Powiat Sokólski”"

 1. Tytuł: Konkurs ofert Nr 3/2018 na świadczenie usługi w postaci prowadzenia grupy wsparcia w związku z realizacją zadania publicznego pn. „Wspomaganie rozwoju psychoruchowego i emocjonalno - społecznego dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkujących Powiat Sokólski”

  Obowiązywała od 2018-09-04 14:06:18 do teraz

  Zmianę wprowadził: Marcin Słyż

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "Ogłoszenie_o_wynikach_konkursu.pdf".

 2. Tytuł: Konkurs ofert Nr 3/2018 na świadczenie usługi w postaci prowadzenia grupy wsparcia w związku z realizacją zadania publicznego pn. „Wspomaganie rozwoju psychoruchowego i emocjonalno - społecznego dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkujących Powiat Sokólski”

  Obowiązywała od 2018-08-24 13:43:14 do 2018-09-04 14:06:18

  Zmianę wprowadził: Marcin Słyż

  Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Zmiana treści. Dodanie pliku "Zał. nr 1.doc". Dodanie pliku "Zał. nr 2.doc". Dodanie pliku "Zał. nr 4.doc". Dodanie pliku "Zał. nr 2.pdf". Dodanie pliku "Zał. nr 3.doc". Dodanie pliku "Konkurs_ofert_ogłoszenie.pdf". Dodanie pliku "Zał. nr 4.pdf". Dodanie pliku "Zał. nr 1.pdf". Dodanie pliku "Zał. nr 3.pdf".