Historia zmian strony "Dostawa sprzętu komputerowego, sprzętu do prezentacji multimedialnej, oprogramowania, symulatorów do nauki programowania oraz tokarek uniwersalnych z odczytem cyfrowym"

 1. Tytuł: Dostawa sprzętu komputerowego, sprzętu do prezentacji multimedialnej, oprogramowania, symulatorów do nauki programowania oraz tokarek uniwersalnych z odczytem cyfrowym

  Obowiązywała od 2018-09-18 14:43:40 do teraz

  Zmianę wprowadził: Janusz Gudalewski

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "informacja o rozstrzygnięciu I części zamówienia.pdf". Dodanie pliku "informacja o rozstrzygnięciu II części postępowania.pdf".

 2. Tytuł: Dostawa sprzętu komputerowego, sprzętu do prezentacji multimedialnej, oprogramowania, symulatorów do nauki programowania oraz tokarek uniwersalnych z odczytem cyfrowym

  Obowiązywała od 2018-09-07 13:26:23 do 2018-09-18 14:43:40

  Zmianę wprowadził: Janusz Gudalewski

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "informacja o rozstrzygnięciu III części postępowania.pdf".

 3. Tytuł: Dostawa sprzętu komputerowego, sprzętu do prezentacji multimedialnej, oprogramowania, symulatorów do nauki programowania oraz tokarek uniwersalnych z odczytem cyfrowym

  Obowiązywała od 2018-09-03 12:33:28 do 2018-09-07 13:26:23

  Zmianę wprowadził: Janusz Gudalewski

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "informacja z otwarcia ofert.pdf".

 4. Tytuł: Dostawa sprzętu komputerowego, sprzętu do prezentacji multimedialnej, oprogramowania, symulatorów do nauki programowania oraz tokarek uniwersalnych z odczytem cyfrowym

  Obowiązywała od 2018-08-30 14:47:38 do 2018-09-03 12:33:28

  Zmianę wprowadził: Janusz Gudalewski

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "pytanie nr 3 i odpowiedź.pdf".

 5. Tytuł: Dostawa sprzętu komputerowego, sprzętu do prezentacji multimedialnej, oprogramowania, symulatorów do nauki programowania oraz tokarek uniwersalnych z odczytem cyfrowym

  Obowiązywała od 2018-08-28 13:27:11 do 2018-08-30 14:47:38

  Zmianę wprowadził: Janusz Gudalewski

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf". Dodanie pliku "pytanie nr 2 i odpowiedzi.pdf".

 6. Tytuł: Dostawa sprzętu komputerowego, sprzętu do prezentacji multimedialnej, oprogramowania, symulatorów do nauki programowania oraz tokarek uniwersalnych z odczytem cyfrowym

  Obowiązywała od 2018-08-24 13:06:10 do 2018-08-28 13:27:11

  Zmianę wprowadził: Janusz Gudalewski

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "zapytanie nr 1 i odpowiedź.docx".

 7. Tytuł: Dostawa sprzętu komputerowego, sprzętu do prezentacji multimedialnej, oprogramowania, symulatorów do nauki programowania oraz tokarek uniwersalnych z odczytem cyfrowym

  Obowiązywała od 2018-08-23 13:22:27 do 2018-08-24 13:06:10

  Zmianę wprowadził: Janusz Gudalewski

  Zakres zmiany: Zmiana treści. Dodanie pliku "Załącznik nr 4 Wykaz dostaw.docx". Dodanie pliku "Załącznik Nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków.docx". Dodanie pliku "Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.docx". Dodanie pliku "Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.doc". Dodanie pliku "Załącznik nr 5 Zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx". Dodanie pliku "ogłoszenie o zamówieniu.pdf". Dodanie pliku "Załącznik nr 7.1 Szczegółowe wymagania odnośnie parametrów technicznych.docx". Dodanie pliku "Załącznik nr 6 Oświadczenie w sprawie przynależności do grupy kapitałowej.docx". Dodanie pliku "Załącznik nr 7.3 Szczegółowe wymagania odnośnie parametrów technicznych.docx". Dodanie pliku "Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf". Dodanie pliku "Załącznik nr 8 Projekt umowy.docx". Dodanie pliku "Załącznik nr 7.2 Szczegółowe wymagania odnośnie parametrów technicznych.docx".