Historia zmian strony "Konkurs ofert Nr 2/2018 na świadczenie usługi w postaci obsługi prawnej zadania publicznego pn. „Wspomaganie rozwoju psychoruchowego i emocjonalno - społecznego dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkujących Powiat Sokólski” współfinansowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu pod nazwą „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”- edycja 2018 r."

 1. Tytuł: Konkurs ofert Nr 2/2018 na świadczenie usługi w postaci obsługi prawnej zadania publicznego pn. „Wspomaganie rozwoju psychoruchowego i emocjonalno - społecznego dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkujących Powiat Sokólski” współfinansowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu pod nazwą „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”- edycja 2018 r.

  Obowiązywała od 2018-08-27 14:56:49 do teraz

  Zmianę wprowadził: Marcin Słyż

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "Ogłoszenie_o_unieważnieniu_2_2018.pdf".

 2. Tytuł: Konkurs ofert Nr 2/2018 na świadczenie usługi w postaci obsługi prawnej zadania publicznego pn. „Wspomaganie rozwoju psychoruchowego i emocjonalno - społecznego dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkujących Powiat Sokólski” współfinansowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu pod nazwą „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”- edycja 2018 r.

  Obowiązywała od 2018-08-16 14:03:32 do 2018-08-27 14:56:49

  Zmianę wprowadził: Marcin Słyż

  Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Zmiana treści. Dodanie pliku "Zał. nr 1.doc". Dodanie pliku "Zał. nr 3.doc". Dodanie pliku "Zał. nr 1.pdf". Dodanie pliku "Zał. nr 4.doc". Dodanie pliku "Zał. nr 2.doc". Dodanie pliku "Zał. nr 2.pdf". Dodanie pliku "Konkurs_ofert_ogłoszenie.pdf". Dodanie pliku "Zał. nr 4.pdf". Dodanie pliku "Zał. nr 3.pdf".