Historia zmian strony "GKN-I.273.14.2016 - Informacja o wyłożeniu operatu - gm. Kuźnica"

  1. Tytuł: GKN-I.273.14.2016 - Informacja o wyłożeniu operatu - gm. Kuźnica

    Obowiązywała od 2018-03-23 09:23:25 do teraz

    Zmianę wprowadził: Andrzej Staworko

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "GKN-I.273.14.2016 - Informacja o wyłożeniu operatu - gm. Kuźnica.pdf". Zmiana treści.