Historia zmian strony "Obwieszczenie Starosty Sokólskiego znak: OŚA-V.6740.1.373.2017"

  1. Tytuł: Obwieszczenie Starosty Sokólskiego znak: OŚA-V.6740.1.373.2017

    Obowiązywała od 2017-10-19 12:30:23 do teraz

    Zmianę wprowadził: Krystian Wróblewski

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Zmiana treści. Dodanie pliku "4_OŚA-V.6740.1.373.2017.pdf".