Historia zmian strony "Ogłoszenie o zamówieniu - remont głównej klatki schodowej w budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce"

 1. Tytuł: Ogłoszenie o zamówieniu - remont głównej klatki schodowej w budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce

  Obowiązywała od 2017-10-19 12:59:29 do teraz

  Zmianę wprowadził: Kamil Jurgiel

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "inforamcja o rostrygnięciu postę19102017125200.pdf". Zmiana nazwy pliku z "inforamcja o rostrygnięciu postę19102017125200.pdf" na "inforamcja o rostrygnięciu postępowania.pdf".

 2. Tytuł: Ogłoszenie o zamówieniu - remont głównej klatki schodowej w budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce

  Obowiązywała od 2017-10-03 12:46:34 do 2017-10-19 12:59:29

  Zmianę wprowadził: Kamil Jurgiel

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "informacja z otwarcia ofert03102017120134.pdf". Zmiana nazwy pliku z "informacja z otwarcia ofert03102017120134.pdf" na "Informacja z otwarcia ofert.pdf".

 3. Tytuł: Ogłoszenie o zamówieniu - remont głównej klatki schodowej w budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce

  Obowiązywała od 2017-09-18 15:04:25 do 2017-10-03 12:46:34

  Zmianę wprowadził: Kamil Jurgiel

  Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "specyfikacja.pdf". Dodanie pliku "Załącznik nr 6 przynależność do grupy kapitałowej.docx". Dodanie pliku "Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.doc". Dodanie pliku "Załącznik Nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków.docx". Dodanie pliku "Załącznik Nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.docx". Dodanie pliku "Załącznik nr 4 Wykaz robót.docx". Dodanie pliku "Załącznik nr 5 Wykaz osób.docx". Dodanie pliku "ogłoszenie o zamówieniu18092017150659.pdf". Zmiana nazwy pliku z "ogłoszenie o zamówieniu18092017150659.pdf" na "ogłoszenie o zamówieniu.pdf". Dodanie pliku "Załącznik Nr 8 Przedmiar robót.docx". Dodanie pliku "Załącznik Nr 7 Projekt umowy.pdf". Dodanie pliku "Załącznik Nr 9.pdf". Dodanie pliku "Załącznik Nr 10 STWiOR.pdf".