Historia zmian strony "INFORMACJA O DOKONANIU ZGŁOSZENIA ZAREJESTROWANEGO POD NR OŚA-V.6740.5.3.2017"

  1. Tytuł: INFORMACJA O DOKONANIU ZGŁOSZENIA ZAREJESTROWANEGO POD NR OŚA-V.6740.5.3.2017

    Obowiązywała od 2017-05-24 15:12:14 do teraz

    Zmianę wprowadził: Monika Czyżewska

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Zmiana treści.