Historia zmian strony "Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów na rok budżetowy 2017"

  1. Tytuł: Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów na rok budżetowy 2017

    Obowiązywała od 2017-04-05 10:45:33 do teraz

    Zmianę wprowadził: Marcin Słyż

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Zmiana treści. Dodanie pliku "SP-II.4331.7.2017.pdf".