Historia zmian strony "Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości"

 1. Tytuł: Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości

  Obowiązywała od 2020-07-31 09:15:19 do teraz

  Zmianę wprowadził: Andrzej Staworko

  Zakres zmiany: Zmiana treści. Usunięcie załącznika "ZGŁOSZENIE PRAC GEODEZYJNYCH.doc ". Usunięcie załącznika "ZGŁOSZENIE PRAC GEODEZYJNYCH.pdf ". Usunięcie załącznika "ZGŁOSZENIE PRAC KARTOGRAFICZNYCH.pdf ". Usunięcie załącznika "Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geod-kart.doc ". Usunięcie załącznika "Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geod-kart.pdf ". Usunięcie załącznika "Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów.doc ". Usunięcie załącznika "Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów.pdf ". Usunięcie załącznika "wniosek o ujawnienie w EGiB umowy dzierżawy.doc ". Usunięcie załącznika "wniosek o ujawnienie w EGiB umowy dzierżawy.pdf ". Usunięcie załącznika "Formularz EGiB - WNIOSEK O WYDANIE WYPISU WYRYSU Z EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW.pdf ". Usunięcie załącznika "Formularz EGiB - WNIOSEK O WYDANIE WYPISU WYRYSU Z EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW.xlsx ". Usunięcie załącznika "Formularz - P.pdf ". Usunięcie załącznika "Formularz - P7.pdf ". Usunięcie załącznika "Formularz - P8.pdf ". Usunięcie załącznika "Formularz - P1.pdf ". Usunięcie załącznika "Formularz - P [wraz załącznikami P1-P8].xlsx ". Usunięcie załącznika "Formularz - P5.pdf ". Usunięcie załącznika "Formularz - P4.pdf ". Usunięcie załącznika "Formularz - P3.pdf ". Usunięcie załącznika "Formularz - P2.pdf ". Usunięcie załącznika "Formularz - P6.pdf ". Dodanie pliku "Formularz EGiB - Wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego.pdf". Dodanie pliku "Formularz P5 - Szczegóły wniosku o udostępnienie rejestru cen nieruchomości.pdf". Dodanie pliku "Formularz ZG-1 - Zgłoszenie prac geodezyjnych (uzupełniające).pdf". Dodanie pliku "ZAWIADOMIENIE o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych.pdf". Dodanie pliku "Formularz P - Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.pdf". Dodanie pliku "Formularz P6 - Szczegóły wniosku o udostępnienie raportów tworzonych na podstawie bazy danych EGiB.pdf". Dodanie pliku "Formularz P7 - Szczegóły wniosku o udostępnienie innych materiałów.pdf". Dodanie pliku "Formularz P1 - Szczegóły wniosku o udostępnienie mapy zasadniczej lub mapy ewidencji gruntów i budynków.pdf". Dodanie pliku "Formularz ZG-1 - Zgłoszenie prac geodezyjnych.pdf". Usunięcie załącznika "Formularz P1 - Szczegóły wniosku o udostępnienie mapy zasadniczej lub mapy ewidencji gruntów i budynków.pdf ". Usunięcie załącznika "Formularz P6 - Szczegóły wniosku o udostępnienie raportów tworzonych na podstawie bazy danych EGiB.pdf ". Usunięcie załącznika "Formularz P - Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.pdf ". Zmiana nazwy pliku z "Formularz P - Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.pdf" na "Formularz P - Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego.pdf". Zmiana nazwy pliku z "Formularz P - Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego.pdf" na "Formularz P - Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego.pdf". Dodanie pliku "Formularz P2 - Szczegóły wniosku o udostępnienie zbioru danych bazy danych EGiB (w postaci elektronicznej).pdf". Dodanie pliku "Formularz P3 - Szczegóły wniosku o udostępnienie zbioru danych bazy danych GESUT (w postaci elektronicznej).pdf". Dodanie pliku "Formularz P4 - Szczegóły wniosku o udostępnienie zbioru danych bazy danych BDOT500 (w postaci elektronicznej).pdf.pdf". Zmiana nazwy pliku z "Formularz ZG-1 - Zgłoszenie prac geodezyjnych (uzupełniające).pdf" na "Formularz ZG-3 - Zgłoszenie prac geodezyjnych (uzupełniające).pdf".

 2. Tytuł: Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości

  Obowiązywała od 2020-03-20 15:02:13 do 2020-07-31 09:15:19

  Zmianę wprowadził: Andrzej Staworko

  Zakres zmiany: Zmiana treści. Dodanie pliku "Formularz EGiB - WNIOSEK O WYDANIE WYPISU WYRYSU Z EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW.xlsx". Dodanie pliku "Formularz - P [wraz załącznikami P1-P8].xlsx".

 3. Tytuł: Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości

  Obowiązywała od 2018-08-09 11:29:17 do 2020-03-20 15:02:13

  Zmianę wprowadził: Andrzej Staworko

  Zakres zmiany: Usunięcie załącznika "Narada koordynacyjna-wniosek.doc ". Usunięcie załącznika "Narada koordynacyjna-wniosek.pdf ". Dodanie pliku "Narada_koordynacyjna_wniosek.doc". Dodanie pliku "Narada_koordynacyjna_wniosek.pdf".

 4. Tytuł: Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości

  Obowiązywała od 2018-01-04 12:49:58 do 2018-08-09 11:29:17

  Zmianę wprowadził: Andrzej Staworko

  Zakres zmiany: Zmiana nazwy pliku z "Formularz EGiB - WNIOSEK O WYDANIE WYPISU WYRYSU Z EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW.doc" na "Formularz EGiB - WNIOSEK O WYDANIE WYPISU WYRYSU Z EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW.doc". Dodanie pliku "Formularz - P.pdf". Dodanie pliku "Formularz - P7.pdf". Dodanie pliku "Formularz - P8.pdf". Dodanie pliku "Formularz EGiB - WNIOSEK O WYDANIE WYPISU WYRYSU Z EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW.pdf". Dodanie pliku "Formularz - P1.pdf". Dodanie pliku "Formularz - P6.pdf". Dodanie pliku "Formularz - P2.pdf". Dodanie pliku "Formularz - P3.pdf". Dodanie pliku "Formularz - P4.pdf". Dodanie pliku "Formularz - P5.pdf". Usunięcie załącznika "Formularz - P.pdf ". Usunięcie załącznika "Formularz - P1.pdf ". Usunięcie załącznika "Formularz - P2.pdf ". Usunięcie załącznika "Formularz - P3.pdf ". Usunięcie załącznika "Formularz - P4.pdf ". Usunięcie załącznika "Formularz - P5.pdf ". Usunięcie załącznika "Formularz - P6.pdf ". Usunięcie załącznika "Formularz - P7.pdf ". Usunięcie załącznika "Formularz - P8.pdf ". Usunięcie załącznika "Formularz EGiB - WNIOSEK O WYDANIE WYPISU WYRYSU Z EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW.doc ". Usunięcie załącznika "Formularz EGiB - WNIOSEK O WYDANIE WYPISU WYRYSU Z EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW.pdf ".

 5. Tytuł: Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości

  Obowiązywała od 2017-03-10 07:53:53 do 2018-01-04 12:49:58

  Zmianę wprowadził: Andrzej Staworko

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "Narada koordynacyjna-wniosek.doc". Usunięcie załącznika "Narada koordynacyjna-wniosek.doc.pdf null". Dodanie pliku "Narada koordynacyjna-wniosek.pdf". Usunięcie załącznika "Wniosek o przedłożenie projektu na naradzie koordynacyjnej.doc". Usunięcie załącznika "Wniosek o przedłożenie projektu na naradzie koordynacyjnej.pdf".

 6. Tytuł: Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości

  Obowiązywała od 2016-12-16 11:35:20 do 2017-03-10 07:53:53

  Zmianę wprowadził: Andrzej Staworko

  Zakres zmiany: Zmiana treści. Dodanie pliku "Formularz - P2.pdf". Dodanie pliku "Formularz - P4.pdf". Dodanie pliku "Formularz - P7.pdf". Dodanie pliku "Formularz - P6.pdf". Dodanie pliku "Formularz - P8.pdf". Dodanie pliku "Formularz - P.pdf". Dodanie pliku "Formularz - P1.pdf". Dodanie pliku "Formularz - P3.pdf". Dodanie pliku "Formularz - P5.pdf". Dodanie pliku "Formularz EGiB - WNIOSEK O WYDANIE WYPISU WYRYSU Z EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW.pdf". Dodanie pliku "Formularz EGiB - WNIOSEK O WYDANIE WYPISU WYRYSU Z EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW.doc". Dodanie pliku "wniosek o aktualizację danych EGIB.pdf". Dodanie pliku "wniosek o wyrejestrowanie z EGiB umowy dzierżawy.pdf". Dodanie pliku "wniosek o ujawnienie w EGiB umowy dzierżawy.doc". Dodanie pliku "wniosek o ujawnienie w EGiB umowy dzierżawy.pdf". Dodanie pliku "wniosek o wyrejestrowanie z EGiB umowy dzierżawy.doc". Dodanie pliku "wniosek o aktualizację danych EGIB.doc". Dodanie pliku "Podanie o zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa.pdf". Dodanie pliku "Podanie o zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa.doc". Dodanie pliku "PODANIE O ZWROT DZIAŁKI DOŻYWOTNIEGO UŻYTKOWANIA.pdf". Dodanie pliku "PODANIE O ZWROT DZIAŁKI DOŻYWOTNIEGO UŻYTKOWANIA.doc". Dodanie pliku "PODANIE O ZWROT DZIAŁKI ZABUDOWANEJ.pdf". Dodanie pliku "PODANIE O ZWROT DZIAŁKI ZABUDOWANEJ.doc". Dodanie pliku "Wniosek o aktualizację rodzajów użytków i klas gruntów.doc". Dodanie pliku "Wniosek o aktualizację rodzajów użytków i klas gruntów.pdf". Dodanie pliku "Wniosek o wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej.doc". Dodanie pliku "Wniosek o wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej.pdf".

 7. Tytuł: Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości

  Obowiązywała od 2016-12-16 09:07:37 do 2016-12-16 11:35:20

  Zmianę wprowadził: Andrzej Staworko

  Zakres zmiany: Zmiana treści. Dodanie pliku "Wniosek o przedłożenie projektu na naradzie koordynacyjnej.doc". Dodanie pliku "Wniosek o przedłożenie projektu na naradzie koordynacyjnej.pdf". Zmiana treści. Dodanie pliku "ZGŁOSZENIE PRAC KARTOGRAFICZNYCH.pdf". Dodanie pliku "ZGŁOSZENIE PRAC GEODEZYJNYCH.pdf". Dodanie pliku "ZGŁOSZENIE PRAC GEODEZYJNYCH.doc". Dodanie pliku "Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geod-kart.doc". Dodanie pliku "Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geod-kart.pdf". Dodanie pliku "Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów.doc". Dodanie pliku "Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów.pdf".

 8. Tytuł: Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości

  Obowiązywała od 2016-12-16 08:38:36 do 2016-12-16 09:07:37

  Zmianę wprowadził: Marcin Słyż

  Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony.