Historia zmian strony "Karty usług administracyjnych świadczonych przez Wydział Ochrony Środowiska i Architektury (OŚA)"

 1. Tytuł: Karty usług administracyjnych świadczonych przez Wydział Ochrony Środowiska i Architektury (OŚA)

  Obowiązywała od 2020-05-19 09:37:21 do teraz

  Zmianę wprowadził: Łukasz Mucuś

  Zakres zmiany: Usunięcie załącznika "OŚA-26-WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O OBJĘCIU DZIAŁKI UPROSZCZONYM PLANEM URZĄDZANIA LASU.pdf ". Dodanie pliku "OŚA – 26 – WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O OBJĘCIU DZIAŁKI UPROSZCZONYM PLANEM URZĄDZANIA LASU PDF.pdf".

 2. Tytuł: Karty usług administracyjnych świadczonych przez Wydział Ochrony Środowiska i Architektury (OŚA)

  Obowiązywała od 2017-03-21 13:02:01 do 2020-05-19 09:37:21

  Zmianę wprowadził: Monika Czyżewska

  Zakres zmiany: Zmiana treści. Dodanie pliku "OŚA – 26 – WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O OBJĘCIU DZIAŁKI UPROSZCZONYM PLANEM URZĄDZANIA LASU.pdf". Usunięcie załącznika "OŚA – 26 – WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O OBJĘCIU DZIAŁKI UPROSZCZONYM PLANEM URZĄDZANIA LASU.pdf". Zmiana nazwy pliku z "OŚA – 26 – WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O OBJĘCIU DZIAŁKI UPROSZCZONYM PLANEM URZĄDZANIA LASU.pdf" na "OŚA-26-WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O OBJĘCIU DZIAŁKI UPROSZCZONYM PLANEM URZĄDZANIA LASU.pdf".

 3. Tytuł: Karty usług administracyjnych świadczonych przez Wydział Ochrony Środowiska i Architektury (OŚA)

  Obowiązywała od 2017-03-01 13:21:46 do 2017-03-21 13:02:01

  Zmianę wprowadził: Monika Czyżewska

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "OŚA-14-POZYSKANIE DREWNA Z DZIAŁKI LEŚNEJ.pdf".

 4. Tytuł: Karty usług administracyjnych świadczonych przez Wydział Ochrony Środowiska i Architektury (OŚA)

  Obowiązywała od 2017-03-01 13:04:49 do 2017-03-01 13:21:46

  Zmianę wprowadził: Monika Czyżewska

  Zakres zmiany: Usunięcie załącznika "OŚA-14-POZYSKANIE DREWNA Z DZIAŁKI LEŚNEJ.pdf".

 5. Tytuł: Karty usług administracyjnych świadczonych przez Wydział Ochrony Środowiska i Architektury (OŚA)

  Obowiązywała od 2017-03-01 12:40:39 do 2017-03-01 13:04:49

  Zmianę wprowadził: Monika Czyżewska

  Zakres zmiany: Usunięcie załącznika "OŚA-14-POZYSKANIE DREWNA Z DZIAŁKI LEŚNEJ.pdf". Dodanie pliku "OŚA-14-POZYSKANIE DREWNA Z DZIAŁKI LEŚNEJ.pdf".

 6. Tytuł: Karty usług administracyjnych świadczonych przez Wydział Ochrony Środowiska i Architektury (OŚA)

  Obowiązywała od 2017-01-05 15:27:02 do 2017-03-01 12:40:39

  Zmianę wprowadził: Monika Czyżewska

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "OŚA-01-WYDAWANIE KART WĘDKARSKICH I ŁOWIECTWA PODWODNEGO.pdf". Dodanie pliku "OŚA-02-REJESTRACJA SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO.pdf". Dodanie pliku "OŚA-03-POZWOLENIA WODNOPRAWNE.pdf". Dodanie pliku "OŚA-04-ZGŁOSZENIE WODNOPRAWNE.pdf". Dodanie pliku "OŚA-05-ZEZWOLENIE NA ZBIERANIE ODPADÓW.pdf". Dodanie pliku "OŚA-06-ZEZWOLENIE NA PRZETWARZANIE ODPADÓW.pdf". Dodanie pliku "OŚA-07-ZEZWOLENIE NA TRANSPORT ODPADÓW.pdf". Dodanie pliku "OŚA-08-WYTWARZANIE ODPADÓW.pdf". Dodanie pliku "OŚA-09-ZGŁOSZENIE INSTALACJI NIE WYMAGAJĄCEJ POZWOLENIA.pdf". Dodanie pliku "OŚA-10-POZWOLENIE NA WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW.pdf". Dodanie pliku "OŚA-11-USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW Z TERENU NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY.pdf". Dodanie pliku "OŚA-12-WPIS DO REJESTRU ZWIERZĄT PODLEGAJĄCYCH OGRANICZENIOM HANDLU.pdf". Dodanie pliku "OŚA-13-ZMIANA LASU NA UŻYTEK ROLNY.pdf". Dodanie pliku "OŚA-14-POZYSKANIE DREWNA Z DZIAŁKI LEŚNEJ.pdf". Dodanie pliku "OŚA-15-ZGŁOSZENIE PROJEKTU ROBÓT GEOLOGICZNYCH.pdf". Dodanie pliku "OŚA-16-ZATWIERDZANIE PROJEKTU ROBÓT GEOLOGICZNYCH.pdf". Dodanie pliku "OŚA-17-ZATWIERDZANIE DOKUMENTACJI GEOLOGICZNEJ j.pdf". Dodanie pliku "OŚA-18-PRZYJĘCIE INNEJ DOKUMENTACJI GEOLOGICZNEJ.pdf". Dodanie pliku "OŚA-19-UDZIELENIE KONCESJI NA WYDOBYWANIE KOPALINY.pdf". Dodanie pliku "OŚA-20-PRZENIESIENIE KONCESJI NA WYDOBYWANIE KOPALIN POSPOLITYCH.pdf".

 7. Tytuł: Karty usług administracyjnych świadczonych przez Wydział Ochrony Środowiska i Architektury (OŚA)

  Obowiązywała od 2017-01-05 15:23:32 do 2017-01-05 15:27:02

  Zmianę wprowadził: Monika Czyżewska

  Zakres zmiany: Zmiana treści.

 8. Tytuł: Karty usług administracyjnych świadczonych przez Wydział Ochrony Środowiska i Architektury (OŚA)

  Obowiązywała od 2017-01-05 14:49:03 do 2017-01-05 15:23:32

  Zmianę wprowadził: Elżbieta Giedyk

  Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony.

 9. Tytuł: Karty usług administracyjnych świadczonych przez Wydział Ochrony Środowiska i Architektury (OŚA)

  Obowiązywała od 2017-01-05 14:25:57 do 2017-01-05 14:49:03

  Zmianę wprowadził: Elżbieta Giedyk

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "OŚA-22-Karta usługi_pozwolenie na rozbiórkę.odt.pdf". Dodanie pliku "OŚA-23 - Karta usługi - zgłoszenie budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.odt.pdf". Dodanie pliku "OŚA-24 -Karta usługi_zgłoszenie budowy.odt.pdf". Dodanie pliku "OŚA-25 -Karta usługi_wydanie dziennika budowy.odt.pdf".

 10. Tytuł: Karty usług administracyjnych świadczonych przez Wydział Ochrony Środowiska i Architektury (OŚA)

  Obowiązywała od 2017-01-05 14:24:13 do 2017-01-05 14:25:57

  Zmianę wprowadził: Elżbieta Giedyk

  Zakres zmiany: Zmiana treści. Dodanie pliku "OŚA-21-Karta usługi_pozwolenie na budowę.odt.pdf".

 11. Tytuł: Karty usług administracyjnych świadczonych przez Wydział Ochrony Środowiska i Architektury (OŚA)

  Obowiązywała od 2016-12-14 14:21:52 do 2017-01-05 14:24:13

  Zmianę wprowadził: Marcin Słyż

  Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Zmiana treści.