Historia zmian strony "Powiatowy program profilaktyczny w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w powiecie sokólskim na lata 2013 – 2017"

  1. Tytuł: Powiatowy program profilaktyczny w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w powiecie sokólskim na lata 2013 – 2017

    Obowiązywała od 2016-12-05 23:55:31 do teraz

    Zmianę wprowadził: Marcin Słyż

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Zmiana treści. Dodanie pliku "URP_XXVI_185_2013.pdf". Dodanie pliku "URP_XVIII_135_2016.pdf".