Historia zmian strony "Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Sokólskim na lata 2015-2017"

  1. Tytuł: Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Sokólskim na lata 2015-2017

    Obowiązywała od 2016-12-05 23:44:26 do teraz

    Zmianę wprowadził: Marcin Słyż

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Zmiana treści. Dodanie pliku "URP_IX_58_2015.pdf". Dodanie pliku "Program.pdf".