Historia zmian strony "Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy w Krynkach"

  1. Tytuł: Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy w Krynkach

    Obowiązywała od 2016-12-05 20:53:29 do teraz

    Zmianę wprowadził: Marcin Słyż

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Zmiana treści. Dodanie pliku "Statut.pdf".