Historia zmian strony "INFORMACJA O DOKONANIU ZGŁOSZENIA ZAREJESTROWANEGO POD ZNAKIEM: OŚA-V.6743.10.9.2020"

  1. Tytuł: INFORMACJA O DOKONANIU ZGŁOSZENIA ZAREJESTROWANEGO POD ZNAKIEM: OŚA-V.6743.10.9.2020

    Obowiązywała od 2020-07-01 13:28:42 do teraz

    Zmianę wprowadził: Łukasz Mucuś

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Zmiana treści.