Historia zmian strony "Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie, budowę i wdrożenie Platformy e-usług z dostawą sprzętu komputerowego i oprogramowania"

 1. Tytuł: Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie, budowę i wdrożenie Platformy e-usług z dostawą sprzętu komputerowego i oprogramowania

  Obowiązywała od 2020-09-22 14:04:43 do teraz

  Zmianę wprowadził: Magdalena Grasewicz

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "Sprostowanie Informacji odczytanych na otwarciu ofert.pdf".

 2. Tytuł: Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie, budowę i wdrożenie Platformy e-usług z dostawą sprzętu komputerowego i oprogramowania

  Obowiązywała od 2020-09-10 08:27:19 do 2020-09-22 14:04:43

  Zmianę wprowadził: Janusz Gudalewski

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie II części zamówienia.pdf".

 3. Tytuł: Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie, budowę i wdrożenie Platformy e-usług z dostawą sprzętu komputerowego i oprogramowania

  Obowiązywała od 2020-09-04 14:58:57 do 2020-09-10 08:27:19

  Zmianę wprowadził: Janusz Gudalewski

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "Informacje odczytane na otwarciu ofert.pdf".

 4. Tytuł: Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie, budowę i wdrożenie Platformy e-usług z dostawą sprzętu komputerowego i oprogramowania

  Obowiązywała od 2020-08-19 12:18:52 do 2020-09-04 14:58:57

  Zmianę wprowadził: Janusz Gudalewski

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "Modyfikacja SIWZ nr 2.pdf". Dodanie pliku "ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II.pdf". Dodanie pliku "pytania nr 4 i odpowiedzi-10 sierpnia 2020.docx". Dodanie pliku "Załącznik nr 15 - projekt umowy I część zamówienia po modyfikacji.pdf". Dodanie pliku "Załącznik nr 17 projekt umowy III część zamówienia po modyfikacji.pdf". Usunięcie załącznika "pytania nr 4 i odpowiedzi-10 sierpnia 2020.docx ". Dodanie pliku "zapytanie nr 4 wraz z odpowiedziami.pdf".

 5. Tytuł: Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie, budowę i wdrożenie Platformy e-usług z dostawą sprzętu komputerowego i oprogramowania

  Obowiązywała od 2020-08-10 12:35:21 do 2020-08-19 12:18:52

  Zmianę wprowadził: Janusz Gudalewski

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "zapytanie nr 3 wraz z odpowiedziami.pdf".

 6. Tytuł: Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie, budowę i wdrożenie Platformy e-usług z dostawą sprzętu komputerowego i oprogramowania

  Obowiązywała od 2020-07-31 15:04:38 do 2020-08-10 12:35:21

  Zmianę wprowadził: Janusz Gudalewski

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "Modyfikacja SIWZ.pdf". Dodanie pliku "ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf". Dodanie pliku "zapytanie nr 2 wraz odpowiedziami.pdf".

 7. Tytuł: Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie, budowę i wdrożenie Platformy e-usług z dostawą sprzętu komputerowego i oprogramowania

  Obowiązywała od 2020-07-08 10:13:30 do 2020-07-31 15:04:38

  Zmianę wprowadził: Janusz Gudalewski

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "zapytanie nr 1 wraz odpowiedziami oraz modyfikacja SIWZ.pdf".

 8. Tytuł: Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie, budowę i wdrożenie Platformy e-usług z dostawą sprzętu komputerowego i oprogramowania

  Obowiązywała od 2020-07-03 09:39:33 do 2020-07-08 10:13:30

  Zmianę wprowadził: Janusz Gudalewski

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "Ogłoszenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE.pdf". Usunięcie załącznika "Ogłoszenie o zamówieniu.pdf ".

 9. Tytuł: Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie, budowę i wdrożenie Platformy e-usług z dostawą sprzętu komputerowego i oprogramowania

  Obowiązywała od 2020-07-01 11:40:41 do 2020-07-03 09:39:33

  Zmianę wprowadził: Janusz Gudalewski

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "KluczPub_Oferta_PostepowanieID_ed9b0d96-2e6f-4c64-9d02-f103f38bd731.asc".

 10. Tytuł: Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie, budowę i wdrożenie Platformy e-usług z dostawą sprzętu komputerowego i oprogramowania

  Obowiązywała od 2020-06-30 16:24:24 do 2020-07-01 11:40:41

  Zmianę wprowadził: Janusz Gudalewski

  Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Zmiana treści. Dodanie pliku "Ogłoszenie o zamówieniu.pdf". Dodanie pliku "Załącznik nr 5 Formularz ofertowy na III część zamówienia.docx". Dodanie pliku "Załącznik nr 3 Formularz ofertowy na I część zamówienia.docx". Dodanie pliku "Załącznik nr 4 Formularz ofertowy na II część zamówienia.docx". Dodanie pliku "Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia na II część zamówienia.pdf". Dodanie pliku "Załącznik nr 7 JEDZ na II część zamówienia.doc". Dodanie pliku "Załącznik nr 6 JEDZ na I część zamówienia.doc". Dodanie pliku "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf". Dodanie pliku "Załącznik nr 1 Opis przedmiot zamówienia na I część zamówienia.docx". Dodanie pliku "Załącznik nr 8 JEDZ na III część zamówienia.doc". Dodanie pliku "Załącznik nr 11 wykaz osób skierowanych do realizacji I części zamówienia.doc". Dodanie pliku "Załącznik nr 13 wykaz zrealizowanych dostaw do II części zamówienia.doc". Dodanie pliku "Załącznik nr 14 wykaz zrealizowanych dostaw do III części zamówienia.doc". Dodanie pliku "Załącznik Nr 18 Projekt umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.pdf". Dodanie pliku "Załącznik nr 10 do SIWZ- Instrukcja wypelniania JEDZ.pdf". Dodanie pliku "Załącznik nr 9 Oświadczenie w sprawie przynależności do grupy kapitałowej.docx". Dodanie pliku "Załącznik nr 15 Projekt umowy na I część zamówienia.pdf". Dodanie pliku "Załącznik nr 16 projekt umowy na II część zamówienia.pdf". Dodanie pliku "Załącznik nr 12 wykaz zrealizowanych usług do I części zamówienia.doc". Dodanie pliku "Załącznik nr 17 projekt umowy na III część zamówienia.pdf". Dodanie pliku "Załącznik nr 19 Studium wykonalności.pdf".