Historia zmian strony "Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Architektury i Budownictwa w Wydziale Ochrony Środowiska i Architektury w Starostwie Powiatowym w Sokółce"

 1. Tytuł: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Architektury i Budownictwa w Wydziale Ochrony Środowiska i Architektury w Starostwie Powiatowym w Sokółce

  Obowiązywała od 2020-07-17 13:46:03 do teraz

  Zmianę wprowadził: Marcin Słyż

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "OR-VII.2110.14.2020.IP_Informacja_o_wynikach_naboru.pdf".

 2. Tytuł: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Architektury i Budownictwa w Wydziale Ochrony Środowiska i Architektury w Starostwie Powiatowym w Sokółce

  Obowiązywała od 2020-07-08 12:44:58 do 2020-07-17 13:46:03

  Zmianę wprowadził: Magdalena Grasewicz

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "Informacja_o_kandydatach_OR_VII_2110_14_2020_MG.pdf".

 3. Tytuł: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Architektury i Budownictwa w Wydziale Ochrony Środowiska i Architektury w Starostwie Powiatowym w Sokółce

  Obowiązywała od 2020-06-26 13:58:56 do 2020-07-08 12:44:58

  Zmianę wprowadził: Magdalena Grasewicz

  Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Zmiana nazwy pliku z "Zarządzenie_Nr_65_2020.pdf" na "Zarządzenie_Nr_65_2020.pdf". Zmiana nazwy pliku z "Zarządzenie_Nr_66_2020.pdf" na "Zarządzenie_Nr_66_2020.pdf".

 4. Tytuł: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Referacie Architektury i Budownictwa w Wydziale Ochrony Środowiska i Architektury w Starostwie Powiatowym w Sokółce

  Obowiązywała od 2020-06-26 13:47:53 do 2020-06-26 13:58:56

  Zmianę wprowadził: Magdalena Grasewicz

  Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "Zarządzenie_Nr_65_2020.pdf". Dodanie pliku "Zarządzenie_Nr_66_2020.pdf". Dodanie pliku "Kwestionariusz_osobowy.pdf". Dodanie pliku "Oświadczenie__zgoda_na_przetwarzanie_danych_osobowych.pdf". Zmiana nazwy pliku z "Zarządzenie_Nr_65_2020.pdf" na "Zarządzenie_Nr_65_2020.pdf". Zmiana nazwy pliku z "Zarządzenie_Nr_66_2020.pdf" na "Zarządzenie_Nr_66_2020.pdf".