Historia zmian strony "Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o znaku OŚA-I.6341.56.2016"

  1. Tytuł: Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o znaku OŚA-I.6341.56.2016

    Obowiązywała od 2016-11-24 17:02:36 do teraz

    Zmianę wprowadził: Marcin Słyż

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Zmiana treści. Dodanie pliku "OŚA-I.6341.56.2016.pdf".