Historia zmian strony "Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego"

  1. Tytuł: Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

    Obowiązywała od 2016-10-14 16:35:15 do teraz

    Zmianę wprowadził: Marcin Słyż

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Zmiana treści. Dodanie pliku "OŚA-6341.49.2016.pdf".