Historia zmian strony "Obwieszczenie Starosty Sokólskiego znak: OŚA-V.6740.1.297.2019"

  1. Tytuł: Obwieszczenie Starosty Sokólskiego znak: OŚA-V.6740.1.297.2019

    Obowiązywała od 2019-10-03 10:39:34 do teraz

    Zmianę wprowadził: Monika Czyżewska

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Zmiana treści. Dodanie pliku "OBWIESZCZENIE OŚA-V.6740.1.297.2019.pdf".