Historia zmian strony "Ogłoszenie na usługi społeczne - zorganizowanie i przeprowadzenie kursu obsługi kas fiskalnych"

 1. Tytuł: Ogłoszenie na usługi społeczne - zorganizowanie i przeprowadzenie kursu obsługi kas fiskalnych

  Obowiązywała od 2019-07-29 14:25:05 do teraz

  Zmianę wprowadził: Janusz Gudalewski

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "informacja o udzieleniu zamówienia.pdf".

 2. Tytuł: Ogłoszenie na usługi społeczne - zorganizowanie i przeprowadzenie kursu obsługi kas fiskalnych

  Obowiązywała od 2019-07-23 12:22:19 do 2019-07-29 14:25:05

  Zmianę wprowadził: Janusz Gudalewski

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "informacja o rozstrzygnięciu postępowania.pdf".

 3. Tytuł: Ogłoszenie na usługi społeczne - zorganizowanie i przeprowadzenie kursu obsługi kas fiskalnych

  Obowiązywała od 2019-07-01 13:49:09 do 2019-07-23 12:22:19

  Zmianę wprowadził: Janusz Gudalewski

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "informacja z otwarcia ofert.pdf".

 4. Tytuł: Ogłoszenie na usługi społeczne - zorganizowanie i przeprowadzenie kursu obsługi kas fiskalnych

  Obowiązywała od 2019-06-24 13:14:17 do 2019-07-01 13:49:09

  Zmianę wprowadził: Janusz Gudalewski

  Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "Załącznik Nr 4 Projekt umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.pdf". Dodanie pliku "Załącznik Nr1 Formularz ofertowy.doc". Dodanie pliku "Załącznik Nr 3 Projekt umowy.pdf". Dodanie pliku "Zalacznik Nr 2 Wykaz zorganizowanych i przeprowadzonych kursow.docx". Dodanie pliku "ogłoszenie na usługi społeczne kurs obsługi kas fiskalnych.pdf". Zmiana nazwy pliku z "Zalacznik Nr 2 Wykaz zorganizowanych i przeprowadzonych kursow.docx" na "Załącznik Nr 2 Wykaz zorganizowanych i przeprowadzonych kursow.docx".