Historia zmian strony "GKN-II.6622.8.2019.KC - Obwieszczenie-zawiadomienie - Biele Suchowolskie"

  1. Tytuł: GKN-II.6622.8.2019.KC - Obwieszczenie-zawiadomienie - Biele Suchowolskie

    Obowiązywała od 2019-04-09 13:02:31 do teraz

    Zmianę wprowadził: Andrzej Staworko

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Zmiana treści. Dodanie pliku "GKN-II.6622.8.2019.KC.pdf".