Historia zmian strony "INFORMACJA O DOKONANIU ZGŁOSZENIA ZAREJESTROWANEGO POD ZNAKIEM: OŚA-V.6743.869.2018"

  1. Tytuł: INFORMACJA O DOKONANIU ZGŁOSZENIA ZAREJESTROWANEGO POD ZNAKIEM: OŚA-V.6743.869.2018

    Obowiązywała od 2018-12-14 13:09:05 do teraz

    Zmianę wprowadził: Krystian Wróblewski

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Zmiana treści.