Historia zmian strony "Zamówienie na świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Sokółce w 2019 roku"

 1. Tytuł: Zamówienie na świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Sokółce w 2019 roku

  Obowiązywała od 2018-12-28 14:54:06 do teraz

  Zmianę wprowadził: Marcin Słyż

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "informacja o udzieleniu zamówienia.pdf".

 2. Tytuł: Zamówienie na świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Sokółce w 2019 roku

  Obowiązywała od 2018-12-20 09:41:50 do 2018-12-28 14:54:06

  Zmianę wprowadził: Aneta Onoszko

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf".

 3. Tytuł: Zamówienie na świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Sokółce w 2019 roku

  Obowiązywała od 2018-12-19 14:22:52 do 2018-12-20 09:41:50

  Zmianę wprowadził: Aneta Onoszko

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "informacje z otwarcia ofert.pdf". Zmiana nazwy pliku z "informacje z otwarcia ofert.pdf" na "Informacja z otwarcia ofert.pdf".

 4. Tytuł: Zamówienie na świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Sokółce w 2019 roku

  Obowiązywała od 2018-12-17 12:20:36 do 2018-12-19 14:22:52

  Zmianę wprowadził: Aneta Onoszko

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "Zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy_ujednolicony.docx". Dodanie pliku "pytanie nr 1 i odpowiedź.pdf".

 5. Tytuł: Zamówienie na świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Sokółce w 2019 roku

  Obowiązywała od 2018-12-11 12:08:10 do 2018-12-17 12:20:36

  Zmianę wprowadził: Aneta Onoszko

  Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Zmiana treści. Dodanie pliku "Załącznik nr 1 formularz ofertowy.docx". Dodanie pliku "ogłoszenie.pdf". Zmiana nazwy pliku z "ogłoszenie.pdf" na "Ogłoszenie.pdf". Zmiana nazwy pliku z "Ogłoszenie.pdf" na "Ogłoszenie o zamówieniu.pdf".