Historia zmian strony "Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu Prognozy oddziaływania na środowisko UPUL"

 1. Tytuł: Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu Prognozy oddziaływania na środowisko UPUL

  Obowiązywała od 2018-11-05 10:39:50 do teraz

  Zmianę wprowadził: Krystian Wróblewski

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "Prognoza_Sokólka_1_10_18.pdf".

 2. Tytuł: Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu Prognozy oddziaływania na środowisko UPUL

  Obowiązywała od 2018-11-05 10:19:29 do 2018-11-05 10:39:50

  Zmianę wprowadził: Krystian Wróblewski

  Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Zmiana treści. Dodanie pliku "informacja.pdf".