Historia zmian strony "INFORMACJA STAROSTY SOKÓLSKIEGO z dnia 24 października 2018 r. o operacie opisowo - kartograficznym poszczególnych obrębów ewidencyjnych, jednostki ewidencyjnej Nowy Dwór"

  1. Tytuł: INFORMACJA STAROSTY SOKÓLSKIEGO z dnia 24 października 2018 r. o operacie opisowo - kartograficznym poszczególnych obrębów ewidencyjnych, jednostki ewidencyjnej Nowy Dwór

    Obowiązywała od 2018-10-29 12:09:17 do teraz

    Zmianę wprowadził: Andrzej Staworko

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Zmiana treści. Dodanie pliku "Informacja o operacie opisowo - kartograficznym poszczególnych obrębów ewidencyjnych - Nowy Dwór.pdf".