Historia zmian strony "Obwieszczenie Starosty Sokólskiego znak: OŚA-V.6740.1.408.2018"

  1. Tytuł: Obwieszczenie Starosty Sokólskiego znak: OŚA-V.6740.1.408.2018

    Obowiązywała od 2018-10-29 09:40:38 do teraz

    Zmianę wprowadził: Krystian Wróblewski

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony.