Historia zmian strony "Obwieszczenie Starosty Sokólskiego znak: OŚA-V.6740.1.390.2018"

  1. Tytuł: Obwieszczenie Starosty Sokólskiego znak: OŚA-V.6740.1.390.2018

    Obowiązywała od 2018-10-11 14:02:03 do teraz

    Zmianę wprowadził: Krystian Wróblewski

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Zmiana treści. Dodanie pliku "obwieszczenie.pdf".