Historia zmian strony "Zapytanie ofertowe Nr 7/2018 na dostawę do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokółce programów multimedialnych i pomocy edukacyjnych na zajęcia terapeutyczne"

 1. Tytuł: Zapytanie ofertowe Nr 7/2018 na dostawę do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokółce programów multimedialnych i pomocy edukacyjnych na zajęcia terapeutyczne

  Obowiązywała od 2018-09-26 13:51:48 do teraz

  Zmianę wprowadził: Aneta Onoszko

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_ofery.PDF".

 2. Tytuł: Zapytanie ofertowe Nr 7/2018 na dostawę do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokółce programów multimedialnych i pomocy edukacyjnych na zajęcia terapeutyczne

  Obowiązywała od 2018-09-18 08:44:46 do 2018-09-26 13:51:48

  Zmianę wprowadził: Aneta Onoszko

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "Informacja z otwarcia ofert.PDF". Zmiana nazwy pliku z "Informacja z otwarcia ofert.PDF" na "Informacja_z_otwarcia_ofert.PDF".

 3. Tytuł: Zapytanie ofertowe Nr 7/2018 na dostawę do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokółce programów multimedialnych i pomocy edukacyjnych na zajęcia terapeutyczne

  Obowiązywała od 2018-08-31 15:02:36 do 2018-09-18 08:44:46

  Zmianę wprowadził: Aneta Onoszko

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "Załacznik Nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.doc". Dodanie pliku "Załacznik Nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf".

 4. Tytuł: Zapytanie ofertowe Nr 7/2018 na dostawę do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokółce programów multimedialnych i pomocy edukacyjnych na zajęcia terapeutyczne

  Obowiązywała od 2018-08-31 13:59:50 do 2018-08-31 15:02:36

  Zmianę wprowadził: Aneta Onoszko

  Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Zmiana treści. Dodanie pliku "Zapytanie_ofertowe_na dostawę_programów_multimedialnych_i_pomocy_edukacyjnych.docx". Dodanie pliku "Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy.PDF". Dodanie pliku "Zapytanie _ofertowe_na dostawę_programów_multimedialnych_i_pomocy_edukacyjnych.PDF". Dodanie pliku "Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy.docx".