Historia zmian strony "Zapytanie ofertowe Nr 6/2018 na dostawę do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokółce sprzętu komputerowego i kamery HD"

 1. Tytuł: Zapytanie ofertowe Nr 6/2018 na dostawę do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokółce sprzętu komputerowego i kamery HD

  Obowiązywała od 2018-09-07 14:17:23 do teraz

  Zmianę wprowadził: Marcin Słyż

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "Informacja_o_zamknięciu_postępowania.pdf".

 2. Tytuł: Zapytanie ofertowe Nr 6/2018 na dostawę do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokółce sprzętu komputerowego i kamery HD

  Obowiązywała od 2018-08-31 12:54:31 do 2018-09-07 14:17:23

  Zmianę wprowadził: Aneta Onoszko

  Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Zmiana treści. Dodanie pliku "Załacznik Nr 1 Formularz ofertowy .docx". Dodanie pliku "Zapytanie_ofertowe_na dostawę_sprzętu_komputerowego.docx". Dodanie pliku "Zapytanie_ofertowe_na dostawę_sprzętu_komputerowego.PDF". Dodanie pliku "Załącznik Nr 2 Szczegółowe wymagania odnośnie parametrów technicznych.docx". Dodanie pliku "Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy.PDF". Dodanie pliku "Załacznik Nr 2 Szczegółowe wymagania odnośnie parametrów technicznych.PDF".